اطلاعیه های مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله
ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

 • تغییر زمان لغو رزرو مجتمع

  مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

  باطلاع می‌رساند جهت رفاه اعضای محترم مجتمع شهید امامی، زمان لغو رزرو از 14 تیرماه 1400 تا اطلاع ثانوی (که از همین طریق صورت خواهد گرفت) از 96 ساعت به 24 ساعت كاهش یافت، لطفا در صورت نیاز به لغو رزرو، حتما تا 24 ساعت پیش از فرارسیدن تاریخ رزرو اقدام فرمایید. در غیر اینصورت به هیچ عنوان امكان عودت وجه و تغییر تاریخ رزرو وجود نخواهد داشت.

 • تغییر زمان لغو رزرو

  مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

  باطلاع می‌رساند جهت رفاه اعضای محترم مجتمع شهید امامی، زمان لغو رزرو از 14 تیرماه 1400 تا اطلاع ثانوی (که از همین طریق صورت خواهد گرفت) از 96 ساعت به 24 ساعت كاهش یافت، لطفا در صورت نیاز به لغو رزرو، حتما تا 24 ساعت پیش از فرارسیدن تاریخ رزرو اقدام فرمایید. در غیر اینصورت به هیچ عنوان امكان عودت وجه و تغییر تاریخ رزرو وجود نخواهد داشت.

 • ممنوعیت استفاده از دوچرخه شخصی

  مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

  میهمانان گرامی استفاده از وسایل رکابی شخصی (دوچرخه و...) در محوطه مجتمع، بدون هماهنگی قبلی و اخذ مجوز از دفترپذیرش، مطلقاً ممنوع بوده و مشمول جریمه خواهد بود.

time:0.20332288742065 memory usage:4 mb