راهنمای سامانه

راهنمای سامانه

جهت دریافت راهنمای رزرو استراحتگاه روی لینک زیر کلیک نمایید

mworkerhouse.ir/main_config/upload/other/saraa Guide(1).pdf
 

 

 

راهنمای لغو رزرو استراحتگاه

 

هشدار ها :

زمانبندی رزرو شهریوربه شرح ذیل میباشد:

 

شنبه اول مرداد:استراحتگاههای اصفهان و سرعین

 

یک شنبه دوممرداد:استراحتگاههای یزد و تبریز

 

دوشنبه سوممرداد:استراحتگاههای شیراز و قشم

 

سه شنبه  چهارممرداد:استراحتگاههای گرگان و مشهد

 

چهارشنبه پنجممرداد:استراحتگاههای چمخاله و پرند

 

 

 

 

time:0.18131303787231 memory usage:2 mb