اطلاعیه های مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله

  • لغو درخواست

    مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله

        میهمانان محترم، تا اطلاع ثانوی عودت وجه رزروهای لغو شده، در سقف زمانی 45 روز انجام می گردد، با توجه به تلاش عوامل فنی، امیدواریم هرچه سریعتر با رفع مشکل، کمافی السابق وجه تمامی لغودرخواست ها در کمتر از 20 روز  عودت گردد. مجتمع شهید امامی - چمخاله