اطلاعیه های مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله
ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

 • کرونا

  مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

   میهمان محترم مجتمع شهید امامی-چمخاله، باطلاع می رساند  با توجه به توصیه ستاد کرونا، مدیریت مجتمع جهت مساعدت با اعضای گرامی،  شرایط لغو رزرو، از ابتدای روز 17 اسفندماه را تا زمان استمرار وضعیت موجود، از 4 روز  به  یک روز قبل از تاریخ رزرو  تقلیل داده اند، ضمن اینکه وجه رزرو  نیز به صورت کامل عودت داده خواهد شد.

 • سیستم گرمایشی

  مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

  اعضای محترم دقت فرمایید: 1- تنها سیستم سرمایشی - گرمایشی موجود درمجتمع شهید امامی " اسپیلت" می‌باشد که این سیستم  ضمن ایجاد گرمایشی حداکثر تا 23 درجه،  در زمان  سرمای شدید غالباً دچار یخ‌زدگی گردیده و بخش گرمایشی آن متوقف می‌گردد. 2- درصورت قطع برق منطقه، متأسفانه  وسیله گرمایشی جایگزین موجود نمی‌باشد.

 • سیستم گرمایشی مجتمع

  مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

  اعضای محترم دقت فرمایید: 1- تنها سیستم سرمایشی - گرمایشی موجود درمجتمع شهید امامی " اسپیلت" می‌باشد که این سیستم  ضمن ایجاد گرمایشی حداکثر تا 23 درجه،  در زمان  سرمای شدید غالباً دچار یخ‌زدگی گردیده و بخش گرمایشی آن متوقف می‌گردد. 2- درصورت قطع برق منطقه، متأسفانه  وسیله گرمایشی جایگزین موجود نمی‌باشد.

 • ممنوعیت استفاده از دوچرخه شخصی

  مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

  میهمانان گرامی استفاده از وسایل رکابی شخصی (دوچرخه و...) در محوطه مجتمع، بدون هماهنگی قبلی و اخذ مجوز از دفترپذیرش، مطلقاً ممنوع بوده و مشمول جریمه خواهد بود.

 • دقت بیشتر در تاریخ رزرو

  مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

  دقت، دقت، دقت ........ در انتخاب تاریخ رزرو اعضای محترم در انتخاب تاریخ رزرو خود کاملا دقت نمایند، بعنوان مثال: در صورتیکه به جای مردادماه تاریخی در تیرماه ماه را رزرو نمایید، و از روز پرداخت وجه، تا تاریخ رزرو شده، کمتر از 4 روز (96ساعت) باقیمانده باشد، امکان عودت وجه شما به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.  

time:0.29334712028503 memory usage:2 mb