اطلاعیه های مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله

  • کاهش مهلت لغو رزرو (در ایام غیرپیک) از 96 ساعت به 24 ساعت

    مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله

    توجه توجه توجه توجه توجه کاهش (مقطعی) مهلت لغو رزرو مجتمع شهید امامی - چمخاله از 96 ساعت به 24 ساعت در راستای ارائه خدمات بهتر به اعضای محترم، به اطلاع می رساند، از تاریخ 29 آبان ماه، رزروهایی که تا تاریخ 1397/12/20 انجام گردند، امکان لغو رزرو را تا 24 ساعت قبل از فرارسیدن تاریخ رزرو خواهند داشت. به عبارت دیگر اعضای محترمی که در این محدوده زمانی رزرو داشته باشند به جای 4 روز، می توانند تا یک روز قبل از تاریخ رزرو، آن را لغو نمایند. مثال: عضو محترمی که برای تاریخ ششم آذرماه رزرو داشته باشد، حداکثر تا ساعت 24 روز چهارم آذر ماه می تواند اقدام به لغو (کنسل) نمودن آن رزرو نموده و 90% وجه پرداختی را دریافت دارد.

time:0.023846864700317 memory usage:2 mb