اطلاعیه های مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله
ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

  • ممنوعیت استفاده از دوچرخه شخصی

    مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

    میهمانان گرامی استفاده از وسایل رکابی شخصی (دوچرخه و...) در محوطه مجتمع، بدون هماهنگی قبلی و اخذ مجوز از دفترپذیرش، مطلقاً ممنوع بوده و مشمول جریمه خواهد بود.

  • دقت بیشتر در تاریخ رزرو

    مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

    دقت، دقت، دقت ........ در انتخاب تاریخ رزرو اعضای محترم در انتخاب تاریخ رزرو خود کاملا دقت نمایند، بعنوان مثال: در صورتیکه به جای مردادماه تاریخی در تیرماه ماه را رزرو نمایید، و از روز پرداخت وجه، تا تاریخ رزرو شده، کمتر از 4 روز (96ساعت) باقیمانده باشد، امکان عودت وجه شما به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.  

time:0.22822999954224 memory usage:2 mb