اطلاعیه های مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله
ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

  • دقت بیشتر در تاریخ رزرو

    مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

    دقت مضاعف در انتخاب تاریخ برای رزرو تیرماه اعضای محترم در انتخاب تاریخ رزرو خود کاملا دقت نمایند در صورتیکه به جای تیرماه تاریخی در خرداد ماه را رزرو نمایید و تا تاریخ رزرو شما کمتر از 4 روز (96ساعت) باقیمانده باشد، امکان عودت وجه شما به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.  

  • برگشت مهلت لغو رزرو به 96 ساعت

    مجتمع شهید امامی چمخاله ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

    توجه................هشدار...............توجه پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر تغییر مهلت لغو رزرو، از تاریخ: 1398/02/29 مهلت قانونی لغو رزرو به 96 ساعت مقرر قبلی برگشت. به عنوان مثال: عضو محترمی که رزرو تآیید شده ای برای تاریخ: 1398/03/01 دارد و تصمیم به لغو آن می گیرد، تنها در صورتی 90% مبلغ رزرو قابل پرداخت خواهد بود، که حداکثر تا ساعت 24 تاریخ: 1398/02/28 اقدام به لغو آن نماید. و در صورتیکه لغو، در بازه زمانی مقرر انجام نشود، عودت وجه، امکانپذیر نخواهد بود، و تنها، سهمیه مربوطه برای رزرو مجدد (با پرداخت وجه) به حساب کاربری عضو بازخواهدگشت. موفق باشید

time:0.22060513496399 memory usage:2 mb