اطلاعیه های هتل آپارتمان خانه کارگر تبریز

لغو رزرو

1397-03-05

 

میهمانان محترمی که به هر علت ( موجه و یا غیر موجه ) قصد انصراف از سوئیت رزرو شده را دارند فقط تا تا 4روز قبل ازتاريخ رزرو به سامانه مراجعه کنید و لغونمائید 90درصد پرداختی(طیّ چهل روز)برگشت داده میشود واگر پس از4روز لغودرخواست کنید یا به هردلیلی تشریف نیاوریدمبلغی عودت داده نمیشود . برابر ضوابط ثبت شماره کارت بانکی خود عضو محترم که عمل رزرو را انجام داده و برگه معرفینامه به نام خود فرد عضو می باشد واریز خواهد گردید .
   
time:0.24450588226318 memory usage:4 mb