اطلاعیه های مجتمع فرهنگی اقامتی خانه کارگر جزیره قشم

  • پذیرش تعداد نفرات در واحد ها

    مجتمع فرهنگی اقامتی خانه کارگر جزیره قشم

    اعضاء محترم توجه داشته باشند با توجه به محدودیت تعداد پذیرش در واحد های این مجتمع که در زمان ثبت نام مطالعه نموده اید که با احتساب نفرات اصلی ( حتی نوزاد) پذیرش: در سوییت 3 نفر، تک خوابه کوچک 4 نفر، تک خوابه بزرگ 5 نفر، دو خوابه کوچک 6 نفر و دو خوابه بزرگ 7 نفر با همان امکانات 4 نفر اصلی می باشد. ***************** لذا از پذیرش بیش از تعداد قید شده معذوریم ***************

  • صفحه اینستا گرام مجتمع خانه کارگر قشم

    مجتمع فرهنگی اقامتی خانه کارگر جزیره قشم

    اعضاء محترم سلام لطفا جهت بازدید عکس های مجتمع به صفحه اینستا گرامی ما بپیوندید qeshm.wh

time:0.1800742149353 memory usage:4 mb