اطلاعیه های مجتمع فرهنگی اقامتی خانه کارگر جزیره قشم

پذیرش تعداد نفرات در واحد ها

1396-11-26

اعضاء محترم توجه داشته باشند

با توجه به محدودیت تعداد پذیرش در واحد های این مجتمع که در زمان ثبت نام مطالعه نموده اید که با احتساب نفرات اصلی ( حتی نوزاد)

پذیرش: در سوییت 3 نفر، تک خوابه کوچک 4 نفر، تک خوابه بزرگ 5 نفر، دو خوابه کوچک 6 نفر و دو خوابه بزرگ 7 نفر با همان امکانات 4 نفر اصلی می باشد.

***************** لذا از پذیرش بیش از تعداد قید شده معذوریم ***************

   
time:0.19067096710205 memory usage:4 mb