اطلاعات تماس مهمانسرای پردیس مشهد

اطلاعات تماس
051-3620-0052
مشهد-مشهد-آخربلواراندیشه(بعدازموجهای آبی)-بزرگراه میثاق(هاشمی رفسنجانی)-میثاق38(دسترسی ازمیثاق34-سمت راست-خیابان تقویه)تقویه15
شبکه های اجتماعی
   
time:0.17550206184387 memory usage:4 mb