اطلاعیه ها

ثبت نام در مرکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگر

 با ثبت نام در مرکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگر در سراسر کشور از طریق این سامانه ، از تخفیف شهریه ترم اول بهرمند شوید.

لینک ثبت نام

www.whun.ir

یا

ثبت نام ارسال عدد 8 به سامانه خانه کارگر

10001445

   
time:0.27454495429993 memory usage:2 mb