اطلاعیه ها

رزرو بازنشستگان

 

بازنشستگان محترمی که امکان حضور خانوادگی در مجتمع های گردشگری خانه کارگر را ندارند ( اعم از آقایان و خانم ها) می توانند به شرح ذیل با ورود به سایت رزرواسیون از مجتمع ها استفاده کنند.

داشتن کارت معتبر از اتحادیه پیشکسوتان

همراه داشتن دو نفر از بازنشستگان عضو اتحادیه

مبلغ پرداختی در سایت تنها متعلق به شخص رزرو کننده و دو نفر همراهان بوده و مابقی همراهان باز نشسته ( تا سقف مجاز سوئیت ) به عنوان مهمان و موظف به پرداخت هزینه نفر اضافه در زمان پذیرش می باشند.

   
time:0.23261499404907 memory usage:4 mb