اطلاعیه ها

مجوز ستاد مرکزی کرونا

اعضای محترم، پذیرش کلیه رزروهای انجام شده در تمامی مجتمع ها و استراحتگاه های سراسر کشور ، مستلزم ارائه مجوز ستاد مرکزی کرونا مربوط به هر استان ، و با رعایت دستورالعمل های مصوب می باشد، لذا در صورت عدم صدور مجوز پذیرش ، وجوه پرداخت شده به صورت کامل و بدون کسر کارمزد، عودت خواهد گردید.

 

 

 

 

   
time:0.28988099098206 memory usage:2 mb