اطلاعیه ها

زائرسرای مشهد

اعضای محترم، جهت رفاه حال شما ، پذیرش با ارائه بلیط برداشته شد و با وسیله شخصی نیز پذیرای شما در زائرسرای مشهد هستیم.

 

 

 

 

   
time:0.38867497444153 memory usage:2 mb