اطلاعیه ها

برداشته شدن محدودیت رزرو در ایام پیک

با توجه به شرایط خاص ، اعضای محترم میتوانند بدون محدودیت در ایام پیک رزرو نمایند

 

   
time:0.23351693153381 memory usage:2 mb