معرفی مهمانسرای خانه کارگر اصفهان

معرفی استراحتگاه

  این معرفی نامه مربوط به دارنده کارت عضویت و اعضاء خانواده درجه اول ایشان به تعداد تخت رزرو شده می باشد و پذیرش همراه اضافی با توجه به امکانات محدود اتاقها امکان پذیر نمی باشد.

پذیرش مهمان از ساعت 14 و حداکثر تا ساعت 20 می باشد و پس از آن با هماهنگی قبلی تا ساعت 24 خواهد بود.

اتاق ها فاقد اجاق گاز و و سائل طبخ می باشد. لکن اجاق گاز مشترک جهت گرم کردن غذا و ... و همچنین در رستوران همجوار ، غذا با ارائه کارت عضویت با تخفیف ویژه ارائه می گردد.

امکانات این استراحتگاه
پاركينگ   نزديكي به اماكن تاريخي  
time:0.023354053497314 memory usage:2 mb