مراکز مذهبی - گردشگری مهمانسرای زائرسرا مشهد

غار کارده

1398-01-15
جاذبه گردشگری 
 
روستاي «کارده» در فاصلة 48 کيلومتری شمال مشهد واقع گرديده و غار کارده در 3 کيلومتری آن قرار دارد. در محل مذكور كه موسوم به دره آل است دو غار در دو سمت درّه قرار دارند. 
 
غار شرقی موسوم به غار اسكلت و غار غربی موسوم به غار كارده است. دهانه غار به صورت يک شکاف سنگی است که عرض تقريبی آن 1 تا 3 متر و طول آن حدود 100 متر مي‌باشد.
 
اين غار کاملاً خشک است و پرتگاه هایی خطرناک دارد. کوهنوردان، اسکلت‌هایی از انسان مربوط به زمان‌هاي قديم را در درون اين غار مشاهده کرده‌اند.
 
 از مشخصه های این غار تعداد زیاد راه های فرعی است که هر راه فرعی خود به ۲ تا ۵ شاخه فرعی دیگر منتهی می شود. همچنین اغلب راه های فرعی و اصلی دارای یک ارتفاع هستند و گاها" راه اصلی ارتفاع و ورودی کوچکتری از راه های فرعی اطراف دارد٬ لذا باتوجّه به عدم وجود نشانه گذاری در داخل غار احتمال گم کردن مسیر اصلی وجود دارد.

   
time:0.23104619979858 memory usage:2 mb