گالری تصاویر مهمانسرای زائرسرا مشهد

زائرسرای میدان شهدا

لابی

سوئیت بدون اتاق خواب ظرفیت2نفر

 

سوئیت بدون اتاق خواب ظرفیت3نفر

سوئیت بدون اتاق خواب ظرفیت4نفر

آپارتمان تکخوابه ظرفیت4نفر

 
time:0.27955794334412 memory usage:2 mb