گالری تصاویر مهمانسرای زائرسرا مشهد

زائرسرای میدان شهدا

لابی

امام رضا(ع)

 

سوئیت بدون اتاق خواب ظرفیت2نفر

سوئیت بدون اتاق خواب ظرفیت3نفر

سوئیت بدون اتاق خواب ظرفیت4نفر

 
time:0.27618908882141 memory usage:2 mb