مراکز مذهبی - گردشگری هتل آپارتمان کارا سرعین

چشمه گوز سوئی

1396-08-02
ورزشی جاذبه گردشگری 

چشمه گوز سوئی یا آب جشم درشهر سرعین جزء مجتمع آبدرمانی قهوه سوئی می باشد آب آن تفریبا اسیدی است . از آب آن برای درمان بیماریهای چشم استفاده می کنند .


   
time:0.18320488929749 memory usage:4 mb