قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

 ضوابط عمومي استراحتگاه هاي خانه كارگر


1-به استحضاركليه اعضاي محترم تشكيلات ميرساند شما با وقوف کامل نسبت به ضوابط عمومی واختصاصی استراحتگاه وبا آگاهی از درون سازمانی بودن استراحتگاه وضوابط خانه كارگروشئونات اسلامي اقدام به رزرو واحد اقامتی مي نماييد و متعهد ميشويد خود وهمراهانتان نسبت به رعایت موارد حفاظت و حراست از اموال و وسایل خود ولوازم مهمانسرا و رعایت دقيق نکات بهداشتی و برهم نزدن آرامش وآسایش دیگران و مواظبت از کودکان و سالخوردگان جداً کوشا باشید و مسئولیت حوادث و وسوانح احتمالی را بپذیرید.

2-رعايت مقررات اعلامي اجباري بوده و همكاران ما درمهمانسراها موظف به اجراي دقيق آن هستند.

3-اخذ هرگونه وجهي خارج از موارد مذكور در اين معرفينامه ممنوع است.

4-مستدعيست پس از استفاده ازمهمانسراي رزروشده حتما به سامانه نظرسنجي(انتقادات و پيشنهادات)مراجعه كنيد و نسبت به درج نظرات خود اقدام تا خدمات رساني بهتري رقم بزنيم.

5-اين معرفينامه غيرقابل انتقال بغيروقابل استرداد تا 4روزقبل ازروز رزروشده است ودرصورت عدم استرداد درمهلت مقرر و يا عدم مراجعه مسافر به مهمانسرا،وجهي عودت نمیشود.

6-نظربه اینکه محیط مهمانسراها خانوادگی(همراهی زوج و زوجه)تعریف شده،لذا پذیرش میهمانان بصورت مجردي، مطلقاً امکان‌پذیر نمی‌باشد،درصورت عدم توجه به مورد مذکور ومراجعۀ چنین افرادی به مهمانسراها، مسئولیت کلیۀ مشکلات احتمالی ناشی از"عدم پذیرش در این مرحله و مراجعات بعدی"بعهدۀ صاحب معرفی‌نامه بوده وعودت وجه پرداختی نیز ممكن نيست.

7-به همراه داشتن كپسول گاز پيك نيكي،قليان،آتش گردان ونظاير آن و آوردن هرگونه حيوان خانگي در استراحتگاهها ممنوع بوده و از اقامت ميهمان جدّاً ممانعت بعمل خواهدآمد.

 

هشدار ها :

1-زائرسرای مشهد: فقط و فقط از کسانی پذیرش می کند که با وسایل نقلیه عمومی(همچون قطارواتوبوس وهواپیما)به مشهد بیایند و بلیطهای ممهور خودرا ارائه دهند.