اطلاعیه ها

رزرو بهمن ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر دربهمن ماه 1398:

ازساعت10 صبح یکم دی ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه را داد، ازقطعی شدن رزرومطمئن شوید درغیراینصورت با وجود کسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.43342781066895 memory usage:2 mb