اطلاعیه ها

رزرو آذر ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر درآذرماه 1398:

ازساعت10 صبح اول آبان ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه را داد، ازقطعی شدن رزرومطمئن شوید درغیراینصورت با وجود کسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.42278504371643 memory usage:2 mb