اطلاعیه ها

رزرو بهمن ماه 1397

جهت رزرو استراحتگاههای خانه کارگر در بهمن ماه 1397:

ازساعت10صبح 2 دی ماه به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است

     
time:0.24197292327881 memory usage:2 mb