اطلاعیه ها

رزرو اسفند ماه 1396

جهت رزرو استراحتگاههای خانه کارگر در اسفند ماه 1396:

ازساعت10صبح 1 بهمن ماه به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است

     

آخرین مطالب