اطلاعیه ها

رزرو فروردین ماه 1397

جهت رزرو استراحتگاههای خانه کارگر در فروردین ماه 1397:

ازساعت10صبح 2 اسفند ماه به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است

     

آخرین مطالب