اطلاعیه ها

رزرو مرداد ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر در مرداد 1398:

ازساعت10 صبح  یکم تیر ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.5751051902771 memory usage:2 mb