اطلاعیه ها

"سامانه ثبت قراردادها" یک گام به جلو است/ نیازمند الزامی کردن ثبت در سامانه‌ایم

1396-05-15

علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با سامانه الکترونیکی ثبت قراردادها و مزایای آن برای کارگران گفت: این سامانه را می‌توان یک گام به جلو محسوب کرد؛ ثبت قراردادها در سامانه و از آن طرف اگر ضمانت اجرایی برای این ثبت در نظر گرفته شود، می‌تواند مثل یک سد و مانع، مقابل قراردادهای سفید بایستد.

وی در تشریح این مطلب ادامه داد: براساس تبصره ماده 10 قانون کار، کارفرما مکلف است قرارداد را در چهار نسخه تهیه کند؛ یکی برای خودش، یکی برای کارگر، یک نسخه برای تشکل کارگری و در نهایت یک نسخه به وزارت کار ارائه دهد؛ اگر این تبصره قانونی تکلیف شود، دیگر کارفرما نمی‌تواند قرارداد سفید با کارگر ببندد، چراکه نمی‌تواند به وزارت کار قرارداد سفید تحویل دهد؛ اما مساله اینجاست که  این الزام به صورت کاغذی هم هزینه‌بر است و هم تقریبا غیرممکن.

این فعال کارگری با بیان اینکه فلسفه سامانه ثبت قراردادها، رعایت همین الزام و مکلف کردن کارفرمایان به تحویل قرارداد قانونی است، افزود: در سال گذشته وزیر کار در بخشنامه امنیت شغلی، یکی از بندها را به این سامانه اختصاص داد و در این بخشنامه وعده داد که سامانه به زودی راه‌اندازی می‌شود.

خدایی تایید کرد: باید گفت راه‌اندازی سامانه تنها در صورتی می‌تواند مفید فایده باشد که هم الزامی باشد و هم ضمانت اجرایی داشته باشد. می‌شود ضمانت‌های اجرایی مختلفی طراحی کرد برای مثال اگر کارفرمایی ثبت نکرد، بعدها در اختلافاتی که بین او و کارگر بروز می‌کند، حرف‌های کارگر ملاکِ عمل قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: اگر ثبت در سامانه برای کارفرمایان الزامی نباشد، طبیعی است کارفرمایانی که عموما در کارگاه‌های کوچک با کارگران قرارداد سفید منعقد می‌کنند، هرگز حاضر به ثبت قرارداد در سامانه الکترونیکی نمی‌شوند بنابراین این سامانه از حیز انتفاع ساقط می‌شود و نمی‌تواند مشکلی را حل کند.