اطلاعیه ها

  • رزرو آبان ماه 1397

  • شروع ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

  • ثبت نام در مرکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگر

هشدار ها :

1-به اطلاع اعضاء محترم می رساند به منظور رعایت عدالت مبنی در ارائه خدمات، هر عضو امکان یکبار رزرو در ایام پیک هر سال را دارا می باشد.