اطلاعیه ها

  • رزرو تیر ماه 1397

  • مراسم روز کارگر ( 11 اردیبهشت)

هشدار ها :

1-زائرسرای مشهد: فقط و فقط از کسانی پذیرش می کند که با وسایل نقلیه عمومی(همچون قطارواتوبوس وهواپیما)به مشهد بیایند و بلیطهای ممهور خودرا ارائه دهند.