معرفی مهمانسرای زائرسرا مشهد

معرفی استراحتگاه

 

1-دوست عزیز؛دردست داشتن نسخه كاغذي اين معرفينامه الزاميست وبه مفهوم مطالعه و قبول كليه مندرجات آن مي باشداز جمله اينكهارائه اصل بلیط رفت وبرگشت ممهور قطار یا هواپیما یا اتوبوس(بلیطهای دست نویس قابل پذیرش نمیباشد) و همراه داشتن اصل شناسنامه  يكايك ميهمانانواصل وکپی کارت عضويت خانه کارگرالزاميست.

2-زائر محترم؛پذیرش از ساعت14تا18 روز رزروشده میباشد و ساعت تخلیه وتحویل واحد هم حداکثرتا9صبح روزآخر است لذا چنانچه همکاری لازم نشود و به هردلیلی تا9صبح تخلیه نشود مدیریت زائرسرا بناچار مجاز به ورود به واحد وتخلیه آن میباشد.
 
3-همراه همدل؛این مجموعه هتل نیست بلکه خانه همه شماست پس خود شما هم در نظافت آن همکاری می کنید و واحد تحویلی را جاروب شده،ظروف شسته شده وزباله ها جمع آوری شده تحویل می دهید و اگر احیاناً تمایلی به نظافت خانه خود(واحدتحویلی)ندارید این وظیفه راخدمتکار با دریافت 20هزارتومان برعهده خواهدگرفت.

4-عضوگرامی؛پرداختی شما بابت اقامت خودشماوهمسرعزیزتان وفرزندان دلبندتان که هنوز ازدواج نکرده اند تاظرفیت مجازواحد با احتساب نوزاد(سوئیت2نفر،سوئيت3نفر،تکخوابه4نفر،دوخوابه5نفر)است پس اگروالدین یابرادروخواهروعروس وداماد و... را باخودبه همراه دارید بابت میزبانی هرنفر(حتی نوزاد)مبلغ45هزارتومان(درهمان واحدوباهمان امکانات وحتی برای1شب)خواهیدپرداخت.
 
5- مسافر عزیز؛به دليل جلوگيری از بروز آتش سوزی،از آوردن هرگونه وسايل و لوازم آتش زا مثل كپسول گاز پيک نيکی،هيتر،قليان،آتش گردان و منقل به داخل واحدها و از استعمال دخانیات و طبخ ماهی و میگو جداً خودداری کنید وگرنه بجهت حفظ ایمنی و جلوگیری از نشر دود و بوی نامطبوع ناگزیر به عدم میزبانی میهمانی چون شما خواهیم بود.
 
6- هموند عزیز؛کوشیده ایم کليه واحدها مجهز به آشپزخانه،سرويس بهداشتی،حمام وامکانات اقامتی گردد تا رفاه بیشتری برای شماوخانواده عزیزتان فراهم شود لذا درصورتی که موقع تخلیه واحد،خسارت و يا کسری در لوازم مشاهده شود،غرامت مربوطه راحسب فهرست بها،می پردازید.

7-عضو محترم؛این معرفينامه(رزرو)را نمیتوانید به دیگران واگذارکنید چون حضور خود شما الزامیست.
 
8-دوست گرامی؛اگر خواستید این درخواست رزرو را لغو کنیدچنانچه تا 4روز قبل ازتاريخ رزرو به سامانه مراجعه کنید و لغونمائید 90درصد پرداختی(طیّ بیست روز)برگشت داده میشود واگر پس از4روز لغودرخواست کنید یا به هردلیلی تشریف نیاوریدمبلغی عودت نمیشود.
 
9-زائر عزیز؛لازم میدانیم مجدداً تاکید نمائیم این زائرسرا ویژه زوّاریست که با وسایل نقلیه عمومی به مشهد مشرّف میشوند لذا رزرو عزیزانی که با خودروی شخصی تشریف می آورند کان لم یکن شده و متاسفانه وجهی هم عودت نمیشود.

10-زائر محترم؛میزبانی میهمانان مجرّدی که انفرادی تشریف میاورند ممکن نیست.ضمناً حضور میهمانان شما جهت دیدوبازدید(حتی برای يكساعت هم) شرعاً و قانوناً تخلّف محسوب میشودو موجب ضمان شرعی خواهدشد.
 
11-ساعت پذیرش از14تا18هرروز میباشد لذا چنانچه پس ازساعت18روز رزروشده خود تشریف می آوریدحتماتاساعت18اطلاع دهیدوگرنه انصراف تلقي ميشود.12-عضو محترم؛شما با وقوف کامل نسبت به شرایط عمومی واختصاصی زائرسرا(مخصوصاً ارائه بلیط ممهور سفر)و با آگاهی از درون سازمانی بودن این اقامتگاه وضوابط وشئونات خانه کارگر ج.ا.ا اقدام به رزرو واحد اقامتی نموده اید و متعهد میشوید خود وهمراهان محترمتان نسبت به رعایت موارد فوق و حفاظت و حراست از اموال و وسایل خود و زائرسرا و رعایت نکات بهداشتی و برهم نزدن آرامش وآسایش دیگران و مواظبت از کودکان و سالخوردگان جداً کوشا باشید و مسئولیت حوادث و وسوانح احتمالی را بپذیرید و در راستای استفاده بهینه از این امکانات محدود{که باسرمایه ناچیز حق عضویت سالانه اعضاء و به همت و پشتکار جناب آقای محجوب-دبیرکل خانه کارگرونماینده مردم تهران در مجلس-و یاران وهمکاران ایشان مهیّا شده}حداکثر همکاری و همدلی را داشته باشید.

 

امکانات این استراحتگاه
تختخواب حمام آشپزخانه(باوسایل) تلويزيون نزديكي به اماكن تاريخي نزديكي به حرم آسانسور کولر گازی یخچال پتو 
time:0.32874202728271 memory usage:2 mb