معرفی مهمانسرای شهید فاضل سرعین

معرفی استراحتگاه

متن تست

امکانات این استراحتگاه
تختخواب مبل تخت شو حمام سرويس بهداشتي آشپزخانه(باوسایل) پاركينگ 
time:0.3396110534668 memory usage:2 mb