معرفی مهمانسرای شهید فاضل سرعین

معرفی استراحتگاه

متن تست

امکانات این استراحتگاه
تختخواب مبل تخت شو حمام سرويس بهداشتي آشپزخانه(باوسایل) پاركينگ 
time:0.35784411430359 memory usage:2 mb