مراکز مذهبی - گردشگری مجتمع فرهنگی اقامتی خانه کارگر جزیره قشم

حیات وحش دریایی

1396-08-02
جاذبه گردشگری 

حیات وحش دریایی:

به طور کلی ۱۱ گونه خرچنگ از سه خانواده در جزیره قشم وجود دارد. آب های جزیره قشم از انواع ماهی غنی است. لاک پشت سبز در آب های جزیره های قشم، هنگام و لارک و همچنین در تنگه خوران و شرق لافت دیده می شود.

ساحل شنی در شرق کانی در قسمت جنوب شرقی یک مکان دلخواه برای لاک پشت های دریایی است.
دولفین بینی بطری نیز از عمده پستانداران منطقه است.


   
time:0.23374009132385 memory usage:2 mb