اطلاعیه های مهمانسرای پردیس مشهد

دعوت

1399-03-07

ما در  مهمانسرای پردیس  مشهد مقدس با فضای عالی و تمیز میزبان شما زایرین و مشتاقان امام هشتم هستیم و سفری بیاد ماندنی در این مکان خواهد بود

   
time:0.38058805465698 memory usage:2 mb