اطلاعات تماس مهمانسرای پردیس مشهد

اطلاعات تماس
051-3620-0052
مشهد-مشهد-آخربلواراندیشه(بعدازموجهای آبی)-بزرگراه میثاق(هاشمی رفسنجانی)-میثاق38(دسترسی ازمیثاق34-سمت راست-خیابان تقویه)تقویه15
شبکه های اجتماعی
     
time:0.022006034851074 memory usage:2 mb