اطلاعات تماس مهمانسرای پردیس مشهد

اطلاعات تماس
051-3620-0052
مشهد-مشهد-آخربلواراندیشه(بعدازموجهای آبی)-بزرگراه میثاق-روبروی پل عابر-میثاق38--دسترسی ازمیثاق34-سمت راست-خیابان تقویه--تقویه15
شبکه های اجتماعی