مراکز مذهبی - گردشگری مهمانسرای خانه کارگر اصفهان

کویر ورزنه (کویر خارا)

1396-05-15
جاذبه گردشگری 

انواع اشکال تپه های شنی شکل گرفته از فرسایش باد، یکی از زیباترین تابلوهای طبیعت رو در کویر ورزنه شکل داده. تجربه سکوت کویر، استراحت دیدگان در طبیعتی فارغ از دستکاری ها و خراش های بشر و هیجان دیدن زیباترین آسمان شب سوغاتی سفر شما به ورزنه خواهد بود، کویر ورزنه از اصفهان ۱۰۰ کیلومتر فاصله داره و وسعت تپه های شنیش حدود ۱۷ هزار هکتاره.


   
time:0.35621905326843 memory usage:2 mb