مراکز مذهبی - گردشگری مهمانسرای خانه کارگر اصفهان

پارک ملی کلاه قاضی

1396-05-15
جاذبه گردشگری 

پارک ملی کلاه قاضی جنوب اصفهان و تقریبا در ۳۶ کیلومتری این شهر قرار داره و جاده اصفهان به شیراز از سمت شمال و غرب این پارک می گذره. این منطقه از سمت شرق تحت تأثیر کویر و از غرب تحت تأثیر رشته کوه های زاگرسه. ارتفاعات و دشت های اطراف یکی از بهترین زیستگاه های وحوش این ناحیه از ایرانه. وجود اکوسیستم خوب و زیستگاه قابل توجه باعث شده سازمان حفاظت محیط زیست این منطقه را به نام پارک ملی کلاه قاضی قرق اعلام کنه. کل، بز کوهی نر، آهو یا غزال ایرانی، پلنگ، خرگوش وحشی، گرگ، کفتار، شغال، تشی، روباه، کاراکال، گربه شنی از گونه های این منطقه اس. از زمان شاه عباس صفوی و بعد از آن به خصوص در دوره قاجاریه این کوه ها از شکارگاه های مخصوص این شاهان محسوب می شده.


   
time:0.24609804153442 memory usage:2 mb