قوانین و مقررات مهمانسرای خانه کارگر اصفهان

قوانین و مقررات استراحتگاه

 

  این معرفی نامه مربوط به دارنده کارت عضویت و اعضاء خانواده درجه اول ایشان به تعداد تخت رزرو شده می باشد و پذیرش همراه اضافی با توجه به امکانات محدود اتاقها امکان پذیر نمی باشد.

پذیرش مهمان از ساعت 14 و حداکثر تا ساعت 20 می باشد و پس از آن با هماهنگی قبلی تا ساعت 24 خواهد بود.

اتاق ها فاقد اجاق گاز و و سائل طبخ می باشد. لکن اجاق گاز مشترک جهت گرم کردن غذا و ... و همچنین در رستوران همجوار ، غذا با ارائه کارت عضویت با تخفیف ویژه ارائه می گردد.

رعایت موارد بهداشتی و دستورالعمل های اعلامی جهت پیشگیری از بیماری (کرونا) الزامی می باشد

خانه کارگر به سلامتی شما می اندیشد خواهشمند است موارد بهداشتی را از هر نظر رعایت فرمایید

با تشکر و آرزوی سفری خوش

 

  

time:0.10120606422424 memory usage:2 mb