قوانین و مقررات مهمانسرای خانه کارگر اصفهان

قوانین و مقررات استراحتگاه
<p>&nbsp;</p>

<p><br />

<br />

&nbsp; هشدار - هشدار!!!! اعضای محترم، توجه به مطالب ذیل، قبل از انجام رزرو&nbsp; الزامی نه، بلکه اجباری بوده و در صورت عدم توجه قطعاً درزمان پذیرش و اقامت دچار م