اطلاعات تماس مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله
ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

اطلاعات تماس
013-4250-2406
chamkhane@chmail.ir
لنگرود-چمخاله بعد از پل فلزی جاده سمت راست کیلومتر1
شبکه های اجتماعی
   
time:0.24581480026245 memory usage:2 mb